GDPR

.

  •        Stimate Client 
  •    Pentru ca ai fost sau poate vei deveni client al companiei noastre de transport, trebuie sa stii ca responsabilitatea noastra in aceasta relatie implica si modul in care avem grija de datele tale personale. Prin urmare, din 25.05 2018 ne vom alinia la standardele impuse de UE privind protectia datelor cu caracter personal, stipulate in Regulamentul UE 679/2016.

 Definitii: 

Conform regulamentului, urmatoarele definitii sunt agreate de catre parti:

a.“Date cu caracter personal”: sunt acele informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Persoana fizica identificabila este considerata persoana fizica care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, e.t.c

 b.“Beneficiar”: pasagerul curselor noastre regulate sau ocazionale; 

c) „Operator”: desemneaza societatea TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal     d) „Responsabil de prelucrare”: TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.

e) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor cu caracter personal, precum si culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptatrea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora. 

 f) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine , in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, pastarea si prelucrarea in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

 Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii:

      -date personale: nume, prenume, adresa de e-mail si  telefon; 

      -date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate;


 Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor 

 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioda de timp cat exista relatia comerciala intre parti, cu indeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

 Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

 Operatorul proceseaza datele cu caracter personal la sediul central TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. din Râşnov, sStr. MIHAIL EMINESCU, Nr. 205, Județ Braşov, Cod poștal 505400 si nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza datele cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

    

  Scopul prelucrarii datelor personale 

 Prelucram datele cu caracter personal in scopul legal al emiterii biletului de calatorie. Prelucrarea datelor este necesara pentru a facilita activitatea de rezervare a locului in microbuze, incasare, emitere bilet, comunicare permanenta cu pasagerii. Aceste date vor fi prelucrate in cadrul firmei noastre si vor fi folosite doar pentru analiza interna si statistica, pentru imbunatatirea serviciilor proprii si pot fi transferate doar organelor abilitate la cerea acestora, respectind procedurile legale. 

 Mai exact, noi TRANS OLTEANU TOUR S.R.L prelucram datele in urmatoarele scopuri

     - rezervarea locului in autocar, conform Conditiilor de transport 

     - realizarea unor interese legitime ale TRANS OLTEANU TOUR S.R.L in beneficiul pasagerului precum:

 1. marketing direct privind promovarea propriilor servicii de transport, promotii, reduceri de pret, etc; 

 2. evaluarea gradului de satisfactie al clientului; 

 3. determinarea /evaluarea nevoilor de transport persoane , prin mijloace automate sau nu, pentru a putea oferii servicii cit mai potrivite; 

 4. realizarea de analize statistice fara crearea de profituri individuale, inclusiv prin metode automate, pentru imbunatatirea propriilor servicii, sau in contextul unor posibile fuziuni, divizari, achizitii, e.t.c;

   

 Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

 Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: 

1. pasagerii curselor noastre regulate sau ocazionale; 

2. proprietarul datelor cu caracter personal este pasagerul, in cazul trasportului de persoane .

   

 Drepturile si obligatiile Transportatorului in calitate de Operator: 

    - Operatorul va prelucra datele in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

    - Operatorul va prelucra datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intru-n mod incompatibil acestor scopuri; 

    - Operatorul se va asigura ca datele personale colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate; 

    - Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate; 

   - Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; 

    - Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;

     - Operatorul se asigura ca firmele subcontractante sa aibe desemenea implementate prevederile Regulamentului UE 679/2016.

 

 Drepturile Beneficiarului 

 Noul Regulament confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal, precum: 

    - Dreptul de acces: Beneficiarul are dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele sale, iar daca da, sa ii oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate; 

    - Dreptul de portabilitate, adica Beneficiarul poate primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat, si ca aceste infortmatii, la cererea Beneficiarului, pot fi trimise altui operator;

    - Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Beneficiarului de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal; 

    - Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte;

    - Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul Beneficiarului de a ii fi sterse datele colectate, fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau Beneficiarul si-a retras consimtamintul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, Beneficiarul se opune prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;  

    - Dreptul la restrictionarea prelucrarii se aplica atunci cind se contesta exactitatea datelor, pe o anumita perioada de timp suficienta pentru verificare datelor, daca prelucrarea datelor este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor, sau in cazul in care Transportatorul nu mai are nevoie de datele personale ale clientului in vederea prelucrarii, insa acesta le cere in vederea apararii unui drept in instanta;


Toate aceste drepturi, Beneficiarul le poate exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa catre TRANS OLTEANU TOUR S.R.LL prin: 

     - posta la adresa: Râşnov, Oraş Râşnov, Str. MIHAIL EMINESCU, Nr. 205, Județ Braşov, Cod poștal 505400;

     - e-mail : transolteanutour@yahoo.com

Incepind cu 25 mai 2018, pentru orice intrebari sau nemultumiri clientul se poate adresa responsabilului nostru cu protectia datelor cu caracter personalt prin e-mail la : transolteanutour@yahoo.com, iar daca exista parerea ca a fost incalcat vreun drept privind acest subiect, clientul poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

Nu in ultimul rand, Operatorul se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal al tuturor clientilor nostri, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesul neautorizat asupra lor. 

TRANS OLTEANU TOUR S.R.L ramane un partener responsabil, serios si foarte atent in ceea ce priveste datele clientilor sai.

Plata dumneavoastra este securizata

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în

condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele

VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod

CVV2/CVC2). Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.

Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează

datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată

către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă.

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de

schimb al băncii dumneavoastră.

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele TRANS OLTEANU S.R.L.