Termeni si conditi

Termeni si conditii

1. Conditii si restrictii legale cu privire la site-ul https://transolteanu.ro/

Va rugam sa cititi cu atentie aceste conditii inainte de a utiliza site-ul TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. Prin utilizarea lui, va manifestati acordul cu aceste conditii. Daca nu acceptati informatiile prezentate aici, va rugam sa nu utilizati acest site. TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. poate schimba oricand aceste conditii. Prin urmare, va recomandam sa cititi periodic aceste conditii.

2. Site-ul https://transolteanu.ro/

TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. SRL va autorizeaza sa vedeti si sa descarcati materiale de pe acest site doar daca le folositi in scop personal si necomercial. Principala conditie in acest sens este ca, pe orice copie, sa mentineti toate simbolurile, imaginile si textele cu privire la dreptul de autor care se gasesc pe materialele originale. Este interzis sa modificati in vreun fel materialele de pe acest site, sa le reproduceti, sa le expuneti in public, sa le distribuiti cu scop comercial sau sa le utilizati pe alte site-uri. Materialele din acest site apartin exclusiv TRANS OLTEANU TOUR S.R.L De aceea, utilizarea neautorizata a acestora incalca atat legea dreptului de autor, cat si alte legi in vigoare. Daca nu respectati aceste conditii, nu mai sunteti autorizat sa folositi acest site. In acest caz, trebuie sa distrugeti toate copiile materialelor, tiparite sau downloadate.

3. Inregistrarea clientilor

Cu exceptia datelor personale cuprinse in inregistrare, orice alta informatie este considerata neconfidentiala. Asadar, TRANS OLTEANU TOUR S.R.L nu are nici o obligatie cu privire la aceasta. Este interzisa transmiterea catre site a oricarui material ilegal, liberal, defaimator, pornografic, obscen sau amenintator.

4. Link-uri

Link-urile spre alte site-uri sunt prezente pentru a va ajuta. Societatea TRANS OLTEANU TOUR S.R.L nu este responsabila pentru continutul acestor site-uri, nu le gireaza si nu le reprezinta. Acest fapt este valabil pentru toate informatiile, materialele sau produsele gasite pe aceste site-uri. Daca decideti sa le utilizati, o faceti numai pe riscul dumneavoastra.

5. Promotii

TRANS OLTEANU TOUR S.R.L are dreptul sa modifice sau sa anuleze promotiile in orice moment, fara un anunt in prealabil.

6. Garantii

Materialele si servicile oferite de acest site sunt oferite fara nici un fel de garantie. Prin aceasta, se inteleg garantiile de comercializare si cele de neincalcare a proprietatii intelectuale.TRANS OLTEANU TOUR S.R.L nu garanteaza acuratetea si integritatea informatiilor de pe acest site. TRANS OLTEANU TOUR S.R.L poate modifica informatiile de pe acest site fara un anunt in prealabil. Exista posibilitatea ca produsele si serviciile de pe acest site sa nu mai fie actuale, , iar TRANS OLTEANU TOUR S.R.L nu are obligatia sa le actualizeze.

7. Limitarea responsabilitatilor

TRANS OLTEANU TOUR S.R.L sau alte parti care sunt mentionate in acest site nu sunt responsabile pentru nici un fel de pierderi, cum ar fi pierderea profiturilor sau a datelor, rezultate din utilizarea sau din incapacitatea de a utiliza acest site sau alte site-uri catre care trimite acest site. In aceeasi situatie sunt si pierderile rezultate in urma folosirii materialelor, a informatiilor sau a serviciilor continute de oricare din aceste site-uri, indiferent daca ele sunt bazate pe contract, garantie sau orice alta modalitate legala si indiferent daca utilizatorul a fost sau nu atentionat de posibilitatea aparitiei unor astfel de pierderi.

 

8. Informatii personale

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati link-ul https://transolteanu.ro/ .

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora.TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Pentru ca ai fost sau poate vei deveni client al companiei noastre de transport, trebuie sa stii ca responsabilitatea noastra in aceasta relatie implica si modul in care avem grija de datele tale personale. Prin urmare, din 25.05 2018 ne vom alinia la standardele impuse de UE privind protectia datelor cu caracter personal,  stipulate in Regulamentul UE 679/2016.

Definitii:

Conform regulamentului, urmatoarele definitii sunt agreate de catre parti:

 1. Date cu caracter personal”:  acele informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Persoana fizica identificabila este considerata persoana fizica  care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare,  un identificator online, e.tc..

a) „Operator”: desemneaza societatea

care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal

b) „Responsabil de prelucrare”:  TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.

c) „„Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor cu caracter personal, precum si culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptatrea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora.

d) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine , in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, pastarea si prelucrarea in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii:

-date personale: nume, prenume, adresa, telefon;

-date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate

Durata  prelucrarii. Localizarea fizica a datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioda de timp cat exista relatia comerciala intre parti, cu indeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

Operatorul proceseaza datele cu caracter personal la sediul Societatii TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. .  din Râşnov, sStr. MIHAIL EMINESCU, Nr. 205, Județ Braşov, si nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza datele cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

Scopul prelucrarii datelor personale

Prelucram datele cu caracter personal in scopul legal al rezervarii unei calatorii pe cursele noastre sau ale partenerilor,  emiterii biletului de calatorie sau al primirii/expedierii/predarii coletelor. Prelucrarea datelor este necesara pentru a facilita activitatea  de rezervare a locului in autocare, incasare, emitere bilet, comunicare permanenta cu pasagerii. Aceste date vor fi prelucrate in cadrul firmei noastre si vor fi folosite doar pentru analiza interna si statistica, pentru imbunatatirea serviciilor proprii si pot fi transferate  doar organelor abilitate la cerea acestora, respectind procedurile legale.

Mai exact, noi TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. prelucram datele in urmatoarele scopuri

- rezervarea locului in microbuz

- realizarea unor interese legitime ale TRANS OLTEANU TOUR S.R.L., in beneficiul ;pasagerului precum:

- marketing direct privind promovarea propriilor servicii de transport, promotii, reduceri de pret, etc;

- evaluarea gradului de satisfactie al clientului

- determinarea /evaluarea nevoilor  de transport persoane, prin mijloace automate sau nu, pentru a putea oferii servicii cat mai potrivite

- realizarea de analize statistice fara crearea de profituri individuale, inclusiv prin metode automate, pentru imbunatatirea propriilor servicii, sau in contextul unor posibile fuziuni, divizari,   achizitii, e.t.c 

 • Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

  Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:

  • - pasagerii curselor noastre regulate sau ocazionale;
  • - proprietarul datelor cu caracter personal este pasagerul.
  • Drepturile  si obligatiile Transportatorului in calitate de Operator:

  - Operatorul va prelucra datele in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

  - Operatorul va prelucra datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intru-n mod incompatibil acestor scopuri;

  - Operatorul se va asigura ca datele personale colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

  - Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;

  - Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;

  -Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;

  - Operatorul se asigura ca firmele subcontractante sa aibe desemenea implementate prevederile Regulamentului UE 679/2016.

   

  Drepturile Beneficiarului

  Noul Regulament confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal, precum:

  -  Dreptul de acces: Beneficiarul are dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele sale, iar daca da, sa ii oferim acces la aceste date precum si informatii  despre cum sunt prelucrate;

  -  Dreptul de portabilitate, adica Beneficiarul poate primi datele personale intr-un format structurat,  care poate fi citit automat, si ca aceste infortmatii, la cererea Beneficiarului, pot fi trimise altui operator;

  -  Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Beneficiarului de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal;

  -  Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte;

  -  Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul Beneficiarului de a ii fi sterse datele colectate, fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau Beneficiarul si-a retras consimtamintul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, Beneficiarul se opune prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

  -  Dreptul la restrictionarea prelucrarii se aplica atunci cand se contesta exactitatea datelor, pe o anumita perioada de timp suficienta pentru verificare datelor, daca prelucrarea datelor este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor, sau in cazul in care Transportatorul nu mai are nevoie de datele personale ale clientului in vederea prelucrarii, insa acesta le cere in vederea apararii unui drept in instanta;

  Toate aceste drepturi, Beneficiarul  le poate exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa catre TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.prin:

  - posta la adresa: Râşnov, Oraş Râşnov, Str. MIHAIL EMINESCU, Nr. 205, Județ Braşov, Cod poștal 505400

  - e-mail olteanulucian90@gmail.com.

  Incepind cu 25 mai 2018, pentru orice intrebari  sau nemultumiri clientul se poate adresa responsabilului nostru cu protectia datelor cu caracter personalt prin e-mail la : olteanulucian90@gmail.com, iar daca exista parerea ca a fost incalcat vreun drept privind acest subiect, clientul poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

  Nu in ultimul rind, Operatorul se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal al tuturor clientilor nostri, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesul neautorizat asupra lor.

  TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. ramane un partener responsabil, serios si foarte atent in ceea ce priveste datele clientilor sai.

  Securitatea datelor personale

  Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SC TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

  Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

  Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. SC TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si TRANS OLTEANU TOUR S.R.L..

  Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

  TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa olteanulucian90@gmail.com se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

  a. dreptul de a cere TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

  b. dreptul de a cereTRANS OLTEANU TOUR S.R.L.sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

  c. dreptul de a cere TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

  d. In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de iPay

  In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. si  iPay garanteaza securitatea sistemelor informatice.

  Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.L sau pe serverele  iPay

  In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

  ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI https://transolteanu.ro/ SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL https://transolteanu.ro/ VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI https://transolteanu.ro/ SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

   

  10. Copyright

   Intregul continut al site-uluihttps://transolteanu.ro/ - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

  11. Accesul la site

   TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. SRL  fara acordul scris prealabil al acesteia.

  12. Descrierea serviciilor

  TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.are ca activitate transport persoane Brasov, Constanta, Tecuci, Focsani

   

  13. Plata serviciilor

  Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua online, cu cardul.

  Plata se poate realiza prin card de credit/debit.

  Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.

  TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. accepta urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

  14. Litigii

  Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.

  In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane.

   Fiind de acord cu aceste Termene si Conditii, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.