Retur

    Regulament privind Anularea, Reprogramarea si Restituirea contravalorii biletelor de microbuz

     CAP.I ANULAREA

    1. Biletul de călătorie poate fi anulat numai in aceeasi zi cu data emiterii si numai cu mai mult de 72 h inainte de data si ora plecarii.

    2. Dupa acest termen anularea nu mai este posibila, biletul fiind supus regulamentului de returnare . 

    

     CAP.II REPROGRAMAREA

 Reprogramarea reprezinta modificarea datei de calatorie pentru biletul cumparat. 

 Reprogramarea este permisa in functie de conditiile tarifului aferent biletului de calatorie cumparat. In Anexa 1 sunt prezentate detaliat conditiile in care este permisa modificarea datei de calatorie, de data la care se solicita modificarea. 

Nu se supun reprogramarii biletele care au ca si conditie de vanzare “nu se returneaza, nu se reprogrameaza”, conform Anexa 1. Aceste conditii de vanzare sunt scrise pe bilet la rubrica Observatii.

 Reprogramarea se va face prin anularea  biletului vechi si emiterea unui nou bilet cu noua data de calatorie. Anularea vechiului bilet si emiterea celui nou se va face printr-o cerere scrisa la sectiunea contact din site-ul nostru web. Biletul vechi se restituie cu o taxa de penalizare, care difera in functie de tipul de tarif si data la care pasagerul solicita modificarea datei de calatorie inscrisa in biletul initial.

 Biletul nou se va emite cu tariful din sistem valabil pentru noua data de calatorie.


    

      CAP. IV RESTITUIREA

 1. Biletele de calatorie restituite, reprezintă acele bilete pentru care se returnează partial sau integral contravaloarea acestora, în condiţiile în care clientul renunţă la călătorie. 

  2. Pentru biletul de calatorie restituit se completează obligatoriu o Cerere de Restituire in sectiunea contact din site0ul nostru web, la care vor fi anexate datele biletului de călătorie. Restituirea se va face titularului inscris pe biletul de calatorie, persoanei care face dovada platii biletului de calatorie prin factura fiscala sau bilet primit de pe site-ul nostru web in format pdf sau oricarei alte persoane, numai daca aceasta va avea imputernicire notariala de la titularul biletului de calatorie

 3. Restituirea partiala sau integrala a valorii biletelor de calatorie se face diferentiat in functie de conditiile tarifului de pe biletul de calatorie si de data la care se solicita de catre client restituirea (conform conditiilor din Anexa 1). 

 4. Contravaloarea biletelor de călătorie se va returna in conditiile Anexei 1, numai în cazul cand Cererea de Restituire (Anexa 2) este depusă in termen de cel târziu 72 ore de la data plecarii pentru biletele

     

     CAP. V Conditii

     1.Toate taxele pot fi achitate in moneda RON . 

     2. Biletele cu tarif PROMO nu se returneaza si nu au reduceri dar permit reprogramarea, in conditiile mentionate in Anexa 1. 

     3. Inainte de orice modificare fata de vechile conditii ale biletului de calatorie agentul vanzator va consulta Sistemul de Rezervari pentru aflarea informatiilor necesare intocmirii noului bilet. 

     4. Toate modificarile biletului de calatorie se vor reflecta intocmai in Sistemul de Rezervari. 

     5. Data plecarii este considerata a fi data la care se incepe calatoria si care este inscrisa pe biletul de calatorie. 

     6. Acestui Regulament i se supun toate biletele TRANS OLTEANU TOUR S.R.L.vandute pe site-ul nostru web.https://transolteanu.ro/ 

     7. Valorile Procentuale din Anexa 1 se refera la Taxa din tariful biletului de calatorie care va fi retinuta pentru un anumit tip de tarif, in cazul reprogramarii sau returnarii biletului. 

    8. Pentru biletele pierdute sau furate nu se acordă despăgubiri. 

    9. Comisionarul va fi raspunzator in cazul în care nu se aplică în mod corect prevederile acestui regulament. 

   10. Prezentul regulament contine 2 pagini si face parte integranta din Contractul General de Colaborare si din Contractul de Transport incheiat intre pasager si TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. si reprezentat de biletul de calatorie. 

   11. Anexa 1 contine conditiile de aplicabilitate ale Regulamentului de Anulare, Reprogramare si Restituire care se aplica grilei tarifare practicata de TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. pe cursele regulate internationale operate cu autocarul si face parte integranta din contractul de transport reprezentat de achizitionarea unui bilet de calatorie TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. de catre pasager sau a contractului de colaborare incheiat de TRANS OLTEANU S.R.L. 

  12  Prezentul regulament se va aplica pentru toate biletele TRANS OLTEANU TOUR S.R.L. incepand cu data intrarii in vigoare, respectiv 01.03.2022

Anexa 1 - Regulament Reprogramari, restituiri

      Conditii Tarife                

      Modificare data calatorie, cu mai mult de 72 h ore inainte de data calatoriei, asupra caruia nu se percepe o taxa de modificare a datei de calatorie.          Restituire/modificarea biletului pentru care nu a fost inceputa calatoria, cu mai mult de 72 h inainte de data cursei, pentru aceasta restituire se percepe o taxa de 50% din valoarea initiala a biletului. 
      Nu se restituire contravaloarea biletului dupa plecarea cursei sau neprezentarea la imbarcare. 
     Restituirea este posibila in perioada de valabilitate a biletului in cazul biletelor Dus-Intors doar daca ambele curse se incadreaza in mai mult de 72h la cursa de dus la care se percepe un comision de 50% din contravaloarea biletului.
    Nu se restituie bani pentru biletele pierdute, furate sau distruse.
     

         Orice restituire sau reprogramare se acorda doar titularului biletului de calatorie, si conform coditilor de transport, pe baza unei cereri completate pe site-ul nostru la sectiunea contact, pe mai transolteanutour@yahoo.com  sau inmânate soferilor de microbuz spre a fi transmise la Agentia  pentru aprobare iar raspunsul se primeste in 30 zile. 

         Restituirea valorii pentru biletele a caror plata s- a facut cu cardul se va face in temen de 15 zile .Biletul de calatorie poate fi anulat numai in aceea si zi cu data emiteriisi cu maxim 72 de ore inaintea de data plecarii . Dupa acest termen, anularea este supusa regulamentului de Restituire 

           Nu se acorda restituiri pentru biletele furate, pierdute distruse, deteriorate